1992   תעודת הדוק. עברית  
--------------------------------------------------------------

 תעודת הדוק. אנגלית  1992
-------------------------------------------


לשעבר-פרופ' חבר באוניברסיטה של אינדיאנפוליס  2003 - 2020