חוגי בית imageחוגי בית imageחוגי בית image
ד"ר צבי סבר,   054-671-9607, 
 sever.zvi@gmail.com   

על פי המשובים בחוגי בית, אני מרצה בדרך מרתקת על חוויותי עם בעלי חיים ושבטים באפריקה ובאמזונס ומציג מזווית מיוחדת את הדתות בהודו ונפל, בעיניו של הזואולוג.

בחוגי בית, בדרך כלל, למשתתפים רקע משותף, הם מכירים זה את זה וכך, ההרצאה נושאת יותר אופי של דיון במעגל והחלפת דעות, על רקע החוויות והתמונות ש"המרצה" משתף בהן את המסובים בחדר.

הפורום המיוחד המתקבץ בחוגי הבית הוא הזדמנות מיוחדת לא להסתפק בצד האישי והחוויתי, אלא גם לדון בהיגדים שעל הפרק, בסוגיות השנויות במחלוקת בהווה או בעלות משמעות מיוחדת לעתיד.

לכך אני מכוון בהרצאות/במפגשים עם חוגי הבית ולהרגשתי, המשתתפים נענים לאתגר ותמיד גם אני יוצא עם תובנות נוספות וחדשות, ממפגשים אלו.הסבר קצר על המצגות ראו  - פירוט ההצגות כמצגות 
------------------------------------------
*כמו כן ניתן לבחור נושאים מתוך:  רשימת הרצאות