צבי סבר, 2009. הקוד האתי להתיישבות בחלל – תקציר היערכות

צבי סבר, 2009. הקוד האתי להתיישבות בחלל – תקציר היערכות

שלבי ההיערכות העיקריים לכתיבת "הקוד האתי לפעילות האדם בחלל" והנחלת הקוד האתי לחלל החיצון, אחרי שייכתב

קרא עוד