קול קורא: קחו חלק בקידום -הקוד האתי לפעילות  בחלל- 2021

                                                                                                                                                                              ינואר 2021 

The English letter

הקוד האתי לפעילות בחלל -  פנייה אישית

שלום, 

אני כותב אלייך מתוך כוונה שתימצא הדרך לשיתוף פעולה. 

כתבתי את "הקוד האתי לפעילות בחלל", הכולל 8 סעיפים

 כמו כן פרסמתי את הקוד האתי בחלל ב 2 כתבי עת מדעיים, האחד כמאמר דעה והשני כמאמר רגיל:         

                                        ,Sever, Z. 2020. An ethical code for living in space. Room Space Journal, Opinion
        Spring, Issue 23, 76-79.           https://room.eu.com/article/an-ethical-code-for-living-in-space  


                          .44-48 :Sever, Z. 2020. The ethical code for space activity. Space Research Today, Vol. 208
            https://doi.org/10.1016/j.srt.2020.07.012 


על מנת לחשוף את הציבור הרחב לנושא כמו גם לגופים עמם יש לפעול, בכדי שיגיע למעמד של החלטה על ידי עצרת האומות המאוחדות, הקמתי לכך אתר באנגלית, ר' בקישור:

 https://www.ethicscode4space.net/ 

באופן כללי, נשאף לכך שהקוד האתי לפעילות בחלל יתקבל על ידי המוסדות הרלוונטיים הבין לאומיים, אחר כך יוטמע במערכות החינוך בעולם ולבסוף יקודם בברכה על ידי האנושות כולה. 

אני מבקש, שתישקלו את האפשרות לקחת חלק בחשיפת הנושא של "קוד אתי לפעילות בחלל" ותהיו כשגרירים, שותפים בפרויקט זה, שהוא חשוב לעתידנו ולעתיד הדורות הבאים. 


תודה מראש על כל התייחסות. 

בברכה ד"ר צבי סבר  

(לשעבר, פרופ' חבר באוניברסיטה של אינדיאנפוליס, 2003-2020) 

טלפון- 054-671-9607 

מייל- sever.zvi@gmail.com